Hos Mietke
Meditation - Sansestimulering - Samtaler

Til voksne, børn og firmaaftaler

Plads til at være dig i en tryg atmosfære


Tilbud til voksne


Samtaler, kurser,

mødregrupper, retreats


Tilbud til børn


Workshops med fokus på

ro,balance, selvværd


Tilbud til firmaer


Samtaler og forløb